Betingelser for brug af SLOWMADE ApS’ markedsplatform

 

På denne side kan du læse om hvilke rettigheder du har ved oprettelse af sælgerprofil, handler og SLOWMADE ApS’ markedsplatform. Det er vigtigt at du læser disse betingelser igennem inden du foretager et køb eller sætter en vare til salg. Er du i tvivl om rettighederne eller betingelserne bedes du rette henvendelse til kontakt@slowmade.io, her vil vi forsøge at besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

 

1. Generelle betingelser

1.1  Generelle betingelser for sælgerprofil

 • Når du har oprettet en sælgerprofil, er denne strengt personlig, og må ikke udlånes til andre.
 • www.slowmade.io er en markedsplatform for både private og mikrobrands der ønsker at sælge deres hjemmelavede ting. 
 • SLOWMADE ApS forbeholder sig retten til at indstille og udelukke en sælgerprofil som overtræder vilkårene af SLOWMADE ApS eller gældende dansk lov.
 • Juridiske personer såvel som fysiske personer, som er blevet udelukket, eller som har fået sin sælgerprofil indstillet, skal godkendes af SLOWMADE ApS for at kunne oprette eller genaktivere sin sælgerprofil hos SLOWMADE ApS. 
 • Hvis du har information eller mistanke om adfærd der strider mod SLOWMADE ApS’ vilkår er du forpligtet til at indberette og anmelde forholdet til SLOWMADE. Anmeldelse sker ved henvendelse til kontakt@slowmade.io. Anmeldelse skal ske uden unødigt ophold.

1.2  Nyheder, blog og markedsføring

 • Såfremt du har accepteret at modtage markedsføring og reklamemateriale fra SLOWMADE vil du modtage e-mails, notifikationer samt push-beskeder med;

–        Opdateringer og nyheder omkring SLOWMADE i form af nye eller forbedrede funktioner, annoncering, blogindlæg, kampagner etc.

–        Invitationer samt information angående events afholdt af SLOWMADE.

 • Du kan, til hver en tid, ophæve dit samtykke ved at henvende dig til kontakt@slowmade.io, så vil vi hurtigst muligt ophæve dit samtykke.

1.3  Adgang/manglende adgang til SLOWMADEs markedsplatform

 • SLOWMADE ApS kan til enhver tid planlægge midlertidig lukning af siden i forbindelse med udvikling, renovering eller driftsarbejde på hjemmesiden, hvilket kan forårsage, at sælgerprofiler ikke kan tilgås. SLOWMADE ApS bestræber sig på at varsle planlagt lukning i rimelig tid. 
 • SLOWMADE ApS er ikke ansvarlig for den manglende adgang, som brugerne måtte opleve.
 • SLOWMADE ApS er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter, goodwill eller forretninger, uanset hvordan dette er sket. Det gælder uanset om der er tale om uagtsomhed eller misligholdelse af aftale på anden vis. 

1.4  Vilkår for brug af slowmade.io

 • Når du tilmelder dig som brandprofil på SLOWMADE ApS’ markedsplatform, accepterer du SLOWMADE ApS’ brugerbetingelser.
 • SLOWMADE ApS kan til enhver tid ændre gældende vilkår/regler og/eller tilføje nye vilkår og regler til brugerbetingelserne uden dit samtykke.
 • Ændringer og/eller regler der ændrer dine rettigheder eller forpligtelser til ugunst for dig, vil dog blive varslet senest 1 måned før ændringerne træder i kraft.
 • Det er til enhver tid dit eget ansvar at være bekendt med og følge brugerbetingelserne stillet af SLOWMADE ApS.

 

2. Handelsbetingelser

SLOWMADE ApS fungerer udelukkende som markedsplatform, og er ikke aftalepart i handler der gøres mellem købere og sælgere på www.slowmade.io

 • Alle handler gælder efter dansk lovgivning.
 • Handler mellem et mikrobrand som ikke er CVR-registreret, og private er civilkøb. Dette gælder at køber IKKE har 14 dages returret.
 • Hvis en bruger/mikrobrand er CVR-registreret, betragtes denne som en erhvervsbruger.
 • Sælger er, til enhver tid, selv ansvarlig for lovmæssige- og forpligtende indberetninger til skattemyndigheder. Det er ikke SLOWMADE ApS’ forpligtelse at indberette skattepligtig indkomst for salg til skattemyndighederne.
 • Sælger er, til enhver tid, ansvarlig for misinformation eller udeladelser i beskrivelser af varer som de sælger.
 • Sælger er, til enhver tid, ansvarlig for forsvarlig indpakning samt at pakken sendes afsted.
 • SLOWMADE ApS er ikke en part i handler mellem brugere, men blot en formidler.
 • SLOWMADE ApS kan ikke holdes ansvarlig for brugergenerede indhold som slowmade.io videreformidler eller oplagrer.

2.2 Regler/betingelser for køb og salg

For købere:

 • Hvis du som køber afgiver et bud, og sælgeren accepterer dette bud, vil dette salg være juridisk bindende. Bud afgives ved ”Kontakt sælger for køb”-funktion og kan afvises eller accepteres af sælger.

For sælgere:

 • Hvis du som sælger accepterer et bud, vil dette salg være juridisk bindende.
 • Hvis du som sælger giver et tilbud, kan sælger til enhver tid trække dette tilbage såfremt køber endnu ikke har accepteret tilbuddet.
 • Ved afsendelse af varen er det sælgers ansvar at indpakke og sende denne forsvarligt.
 • Hvis varen ikke er den/det samme som anført i beskrivelsen eller på salgsbillederne er det et anliggende mellem køber og sælger.

  3. Brug/anvendelse af markedsplatformen

  Ved at anvende ”Kontakt sælger for køb” har køber mulighed for at foretage en købeanmodning. Denne anmodning er gældende. Accepteres buddet, er handlen bindende for køber og sælger efter dansk lovgivning jf. Aftalelovens §1.

  3.1  Betaling og afsendelse af vare

  • Når en købeanmodning er blevet accepteret af sælger, har sælger en tidsfrist for afsendelse/indlevering af varen på et posthus. Denne tidsfrist aftales mellem sælger og køber.

  Sælgers forpligtigelse ifm. indlevering/afsendelse af varen:

  • At det købte produkt fremstår som i beskrivelsen af produktet samt på salgsbilleder.
  • At det købte produkt indpakkes og afsendes forsvarligt og stemmer overens med det pågældende fragtfirmas indpakningskrav.
  • At det købte produkt indleveres på et posthus/pakkeshop inden for et aftalt tidspunkt. Såfremt produktet ikke indleveres til tiden, bedes køber rette henvendelse til kontakt@slowmade.io

   4. Krav for oprettelse af sælgerprofil

   I nedenstående kan du læse omkring de krav SLOWMADE ApS stiller ifm. oprettelse af sælgerprofil og annoncer.

   • SLOWMADE ApS kan, til enhver tid, afvise en brandprofil, hvis ikke denne indeholder følgende regler:

   –        En sælgerprofil er personlig og man må dermed IKKE udgive sig for at være en anden/andet brand end man er.

   –        Annoncer, der oprettes efter godkendelse af sælgerkonto, må udelukkende være af fysiske vare. Dette betyder at serviceydelser, reklameannoncer samt søgsannoncer ikke er tilladt og kan i sidste ende medfører udelukkelse af markedsplatformen.

   –        Annoncer, der oprettes efter godkendelse af sælgerkonto, må udelukkende være varer som man personligt har produceret eller ens virksomhed har produceret.

   –        Annoncer som SLOWMADE ApS finder frastødende, upassende, krænkende eller useriøse, vil medføre udelukkelse af markedsplatformen.

   4.1 Ulovlige varer

   Det er strengt forbudt at sælge nedenstående varer på SLOWMADE ApS’ markedsplatform og kan medføre udelukkelse af platformen. Hvis vi opdager, at nogle af de nedenstående varer bliver solgt gennem SLOWMADE ApS’s markedsplatform, vil vi til hver en tid have ret til at slette disse annoncer og i værste tilfælde lukke sælgerprofilen. 

   Dette gælder følgende varer:

   • Kopivarer eller forfalskede ophavsretlige designs. Dette gælder kopier af andre mikrobrands samt alle andre mærker uden for SLOWMADE. Dette kunne eksempelvis være tøj, tasker, malerier, strikkeopskrifter etc.
   • Strikkede eller hæklede varer som er lavet ud fra en opskrift. 
   • Varer der er købt, med henblik på videresalg.
   • Brugte varer såsom brugt tøj, kunst, design etc.

   Det er udelukkende hjemmelavede produkter/varer der er lavet af egen tilvirkning, der må sælges på slowmade.io.

    

   5. SLOWMADE ApS’ rolle og ansvar

   I det omfang som er inden for lovens grænser, accepterer du som køber og/eller sælger, at friholde SLOWMADE ApS ethvert ansvar ifm. handler på www.slowmade.io.

   SLOWMADE ApS
   Tuborgvej 48, 2. th
   2900
   TLF: 31331922
   CVR: 43139355